Sprječavanje sukoba interesa u području javne nabave

Temeljem čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 120/16) Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima, sukladno odredbama čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju):

1. KARCOM d.o.o., Trg hrvatskih branitelja 2, 47000 Karlovac