Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije:

Prim.mr.sc. Hrvoje Cvitanović,dr.med.spec., predsjednik;

Ana Pešut, dipl.politolog., član

Sandro Vidoš,mag.educ.hist., član.

Biserka Hranilović, dr. med. spec., član;

Gordana Saftić, dipl. ing., član.