Zakoni i propisi

Zakoni:

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br.100/18)
 2. Zakon o obveznom zdravstvenom  osiguranju (»Narodne novine« br.80/13. i 137/13)
 3. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (»Narodne novine«  br.118/18)
 4. Zakon o zaštiti prava pacijenata (»Narodne novine« br. 169/04. i 37/08.)
 5. Zakon o liječništvu (»Narodne novine« br.121/03.,117/08.)
 6. Zakon o sestrinstvu (»Narodne novine« br.121/03.,117/08.,57/11.)
 7. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« br.79/07, 113/08,43/09,  22/14 - RUSRH, 130/17 i 114/18)
 8. Zakon o djelatnostima u zdravstvu (»Narodne novine« br. 87/09)
 9. Zakon o ustanovama (»Narodne novine« br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
 10. Zakon o suzbijanju zlouporabe droga  (»Narodne novine«   br. 171/01., 87/02., 163/03., 141/04., 40/07.,149/09., 84/11, 80/13  i 39/19)
 11. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine« br. 56/13, 64/15, 104/17 i 115/18)
 12. Zakon o vodama (»Narodne novine« br. 153/0963/11130/1156/1314/1446/18)
 13. Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 56/15)
 14. Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine« br. 130/1147/1461/17118/18)
 15. Zakona o kemikalijama (»Narodne novine« br. 18/13)

Pravilnici:

 1. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (»Narodne novine«, br. 61/11 i 128/12, 124/15, 8/16 i 77 /18)
 2. Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova  (»Narodne novine«, br. 12/12 i 99/2013)
 3. Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (»Narodne novine« br. 02/11, 14/13)
 4. Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine (»Narodne novine«,  br. 114/13, 157/13, 30/14 i 129/15.)
 5. Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (»Narodne novine«, br. 124/13.),
 6. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 - Ispravak i 6/17),
 7. Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti (»Narodne novine«, br. 38/18)
 8. Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarius (»Narodne novine« broj 28/12)
 9. Pravilnika o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe (“Narodne novine”  br. 4/14)
 10. Lista zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine« br. 60/14)
 11. Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke kontrole čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (»Narodne novine« br. 137/09)
 1. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (»Narodne novine« 74/14 i 140/15),

13.   Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (»Narodne novine« br. 125/17).    

14.   Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti (»Narodne novine«  br. 116/18)

 1. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (»Narodne novine«  br. 116/18)
 2. Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje moraju podvrgnuti toj obvezi (»Narodne novine«  br. 103/13)
 3. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (»Narodne novine«  br. 35/07)
 4. Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije  (»Narodne novine«  br. 35/07.),
 5. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica (»Narodne novine«  br. 2/02.),
 6. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće (»Narodne novine«  br. 23/94.),
 7. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija (»Narodne novine«  br. 99/13) 

  Zakoni:

  1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br.100/18)
  2. Zakon o obveznom zdravstvenom  osiguranju (»Narodne novine« br.80/13. i 137/13)
  3. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (»Narodne novine«  br.118/18)
  4. Zakon o zaštiti prava pacijenata (»Narodne novine« br. 169/04. i 37/08.)
  5. Zakon o liječništvu (»Narodne novine« br.121/03.,117/08.)
  6. Zakon o sestrinstvu (»Narodne novine« br.121/03.,117/08.,57/11.)
  7. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« br.79/07, 113/08,43/09,  22/14 - RUSRH, 130/17 i 114/18)
  8. Zakon o djelatnostima u zdravstvu (»Narodne novine« br. 87/09)
  9. Zakon o ustanovama (»Narodne novine« br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
  10. Zakon o suzbijanju zlouporabe droga  (»Narodne novine«   br. 171/01., 87/02., 163/03., 141/04., 40/07.,149/09., 84/11, 80/13  i 39/19)
  11. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (»Narodne novine« br. 56/13, 64/15, 104/17 i 115/18)
  12. Zakon o vodama (»Narodne novine« br. 153/0963/11130/1156/1314/1446/18)
  13. Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine« br. 81/13, 14/14 i 56/15)
  14. Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine« br. 130/1147/1461/17118/18)
  15. Zakona o kemikalijama (»Narodne novine« br. 18/13)

  Pravilnici:

  1. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (»Narodne novine«, br. 61/11 i 128/12, 124/15, 8/16 i 77 /18)
  2. Pravilnik o kategorizaciji medicinsko-tehničke opreme zdravstvenih ustanova  (»Narodne novine«, br. 12/12 i 99/2013)
  3. Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (»Narodne novine« br. 02/11, 14/13)
  4. Pravilnik o pripravničkom stažu doktora medicine (»Narodne novine«,  br. 114/13, 157/13, 30/14 i 129/15.)
  5. Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (»Narodne novine«, br. 124/13.),
  6. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 - Ispravak i 6/17),
  7. Pravilnik o stjecanju statusa specijalista iz uže specijalnosti (»Narodne novine«, br. 38/18)
  8. Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarius (»Narodne novine« broj 28/12)
  9. Pravilnika o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe (“Narodne novine”  br. 4/14)
  10. Lista zaraznih bolesti čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine« br. 60/14)
  11. Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke kontrole čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (»Narodne novine« br. 137/09)
  1. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (»Narodne novine« 74/14 i 140/15),

  13.   Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (»Narodne novine« br. 125/17).    

  14.   Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti (»Narodne novine«  br. 116/18)

  1. Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (»Narodne novine«  br. 116/18)
  2. Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse, kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti, te o osobama koje moraju podvrgnuti toj obvezi (»Narodne novine«  br. 103/13)
  3. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (»Narodne novine«  br. 35/07)
  4. Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije  (»Narodne novine«  br. 35/07.),
  5. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje provode zdravstveni odgoj osoba koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica (»Narodne novine«  br. 2/02.),
  6. Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove koje obavljaju imunizaciju protiv žute groznice i bjesnoće (»Narodne novine«  br. 23/94.),
  7. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija (»Narodne novine«  br. 99/13) 
Ova web stranica koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšala funkcionalnost stranice i omogućila Vam bolje korisničko iskustvo. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu kolačića.